Home Authors Posts by jong929ult

17 POSTS 0 COMMENTS

0 2202

Het platform Jongerenconsult.nl maakt deel uit van het JongerenConsult. Het JongerenConsult wordt je aangeboden door de Jeugdgezondheidzorg (JGZ) van de gemeente Den Haag. JGZ werkt vanuit het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en samen met de GGD Haaglanden.

Het platform Jongerenconsult.nl maakt gebruik van de applicatie Gezond Leven? Check het even! Deze applicatie bestaat uit twee onderdelen:

  1. Gezondheidscheck: vragenlijst over jouw gezondheid en leefstijl;
  2. Gezondheidsboodschappen: jouw persoonlijke advies en algemene informatie over gezondheid en leefstijl.

Door het gebruik van het platform Jongerenconult.nl en Gezond leven? Check het even? laat je gegevens achter bij JGZ.  In deze privacyverklaring legt JGZ uit hoe zij met jouw antwoorden uit de Gezondheidscheck en met jouw persoonlijke advies in Gezondheidsboodschappen omgaat.

Jouw privacy

Wij respecteren jouw privacy. Een zorgvuldige en vertrouwelijke omgang met jouw gegevens staat centraal bij een bezoek aan Jongerenconsult.nl en de applicatie Gezond Leven? Check het even! Jouw gegevens mogen niet worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor jij en jouw ouders en/of verzorgers toestemming hebben gegeven. Ook moeten je gegevens worden beschermd tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik.

Informatie gebruik gegevens

Vooraf aan het JongerenConsult hebben jij en jouw ouders en/of verzorgers een informatiebrief thuis ontvangen. In deze brief staat uitgelegd hoe jij en jouw ouders en/of verzorgers bezwaar kunnen indienen tegen deelname aan het JongerenConsult en het gebruik van Jongerenconsult.nl.

Hieronder vind je meer informatie over het gebruik van de door jou verstrekte antwoorden.

Heb je toch een vraag? Klik dan hier voor onze contactgegevens.

Gebruik persoonsgegevens

JGZ gebruikt de door jou verstrekte antwoorden voor het geven van Gezondheidsboodschappen en om contact met jou te onderhouden. Jouw antwoorden worden ook gebruikt voor een samenvatting bedoeld voor JGZ. De Gezondheidscheck en de Gezondheidsboodschappen zijn pseudoanoniem wat betekent dat alleen jij en JGZ weten dat die gegevens over jou gaan. Niemand anders mag de door jouw verstrekte gegevens inzien en gebruiken.

JGZ deelt jouw gegevens met GGD Haaglanden. Jouw antwoorden zijn dan geanonimiseerd, waardoor de GGD niet weet dat die gegevens over jou gaan. GGD gebruikt deze geanonimiseerde gegevens om op groepsniveau (bijvoorbeeld school- of gemeenteniveau) rapportages te maken om passende zorg te kunnen bieden in de regio Haaglanden.

Verstrekking persoonsgegevens

De door jou verstrekte antwoorden blijven geheim. JGZ zal nooit zonder jouw voorafgaande toestemming gegevens aan anderen verstrekken, zoals jouw school, ouders of hulpverleners. De enige uitzondering daarop is wanneer JGZ tot verstrekking van jouw gegevens verplicht is op grond van de wet.

Bewaren persoonsgegevens

Jouw e-mail adres, inloggegevens, antwoorden, adviezen en boodschappen worden opgeslagen voor 6 maanden na het invullen van de Gezondheidscheck. De Gezondheidsboodschappen kan je in die periode zo vaak bekijken als je wilt. Na die periode kan je niet meer inloggen in de applicatie Gezond Leven? Check het even! en worden die gegevens verwijderd.

De samenvatting van jouw antwoorden bedoeld voor JGZ wordt opgeslagen in jouw persoonlijke dossier. Dit dossier wordt bewaard zolang het nodig is voor de uitvoering van de taken van JGZ. Dit persoonlijk dossier is alleen met jouw toestemming in te zien.

Beveiliging persoonsgegevens

JGZ is verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. Dit doet zij door het treffen van beveiligingsmaatregelen en het toepassen van beveiligingsprocedures. Naast de technische maatregelen zoals versleutelen van de persoonsgegevens en toegangscontroles, hebben de medewerkers van JGZ en GGD Haaglanden een geheimhoudingsplicht. Alleen de medewerkers die bevoegd zijn hebben toegang tot Jongerenconsult.nl en de applicatie Gezond Leven? Check het even! Hetzelfde geldt voor jouw persoonlijke dossier bij JGZ.

Jouw rechten

Je hebt het recht JGZ te vragen welke persoonsgegevens zij van jou heeft opgeslagen. Je kunt jouw verzoek digitaal of schriftelijk indienen, kijk hiervoor bij Informatie. JGZ zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Ook kun je verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

Gebruik van platform

In de Gezondheidsboodschappen tref je vaak links naar andere websites. JGZ is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze websites.

Cookies

Het platform Jongerenconsult.nl en de applicatie Gezond Leven? Check het even! maakt gebruik van cookies. Dit zijn zogenaamde sessie cookies, wat betekent dat ze (afhankelijk van hoe een internetbrowser daarmee omgaat!) niet meer bestaan nadat de browser is afgesloten. Het is daarom wel aan te raden om echt uit te loggen nadat de je klaar bent.

0 981

De website www.jongerenconsult.nl wordt actief onderhouden door de Jeuggezondheidszorg (JGZ) van Centrum Jeugd en Gezin. Kom je op dit Platform een document of pagina tegen waarvan je denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat of ten onrechte is geplaatst, dan stellen wij je reactie bijzonder op prijs. Je kunt ons dit laten weten via het e-mailadres jongerenconsult@denhaag.nl.

Antwoordprocedure
Reacties die worden gesteld per e-mail of met behulp van het webformulier worden op dezelfde manier behandeld als brieven.

Privacy
Alle persoonsgegevens die je ons verstrekt in het kader van een reactie of verzoek om informatie, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Beveiliging systemen
GGD Haaglanden spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. De gemeente Den Haag legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van het platform, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

Aansprakelijkheid
De informatie op dit Platform is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op het Platform worden ontleend. GGD Haaglanden is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op de website