Home Uncategorized Informatie voor de ouders

0 2593

Waarom is er een JongerenConsult?
Het JongerenConsult is een checkup voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs.

  • Jongeren adviseren over leefstijl en gezondheid.
  • Jongeren met een zorgvraag of –probleem signaleren en in overleg met hen toeleiden naar passende informatie en/of hulpverlening.
  • Scholen ondersteunen bij collectieve gezondheidsvoorlichting en gezonde school.
  • Advies over het gezondheidsgedrag van jongeren aan de gemeente Den Haag.

Wat is het JongerenConsult?
Het JongerenConsult biedt jongeren inzicht in hun leefstijl en gezondheid en geeft jongeren advies en tips op maat over hun eigen leefstijl en gezondheid. Het JongerenConsult is voor jongeren een goede mogelijkheid om (gezondheids-)vragen of zorgen in vertrouwen te bespreken met een schoolverpleegkundige of schoolarts.

Hoe werkt het JongerenConsult?
Na een korte film over het JongerenConsult vullen alle jongeren tijdens een lesuur op school een beveiligde, digitale vragenlijst in over gezondheid, welzijn en leefstijl. De vragenlijst gaat over onderwerpen als eetgewoonten, bewegen, genotmiddelen, seksualiteit, gezondheid en lekker in je vel zitten. Door het eerlijk invullen van de vragenlijst krijgen de jongeren online een persoonlijk gezondheidsprofiel.

Aan de hand van dit profiel krijgen de jongeren een advies op maat over de onderwerpen die in de vragenlijst aan bod zijn gekomen. De jongere wordt verwezen naar betrouwbare en informatieve internetsites. Het advies is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Leerlingen krijgen de mogelijk om zelf een gesprek met JGZ aan te vragen. Ook kan het zijn dat JGZ op basis van de uitkomsten het initiatief neemt om de leerlingen uit te nodigen voor een gesprek over de resultaten. Daarnaast kan de jongere gewogen en gemeten worden.

Jeugdgezondheidszorg en het JongerenConsult
De Jeugdgezondheidszorg van het CJG helpt jongeren om gezond op te groeien en te leven. Het CJG biedt jongeren in Den Haag een JongerenConsult aan. Dit consult is een check up voor leerlingen op het Voortgezet Onderwijs en gaat over hoe het écht met jongeren gaat. Over gewicht, alcohol, liefde, seks en andere zaken die jongeren bezighouden. Het JongerenConsult wordt uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ werkt vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De CJG’s zijn verspreid over de hele stad. Zo is er altijd een vestiging dicht bij u in de buurt. De scholen zijn gekoppeld aan het CJG in hun wijk.

Bezwaar maken door ouders
Het JongerenConsult is in het belang van uw kind. Mocht u desondanks bezwaar willen maken tegen deelname van uw kind aan het JongerenConsult, vul dan het formulier in.

Privacy
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. We delen de gegevens van de jongere niet met derden. Indien er aanleiding toe is, neemt JGZ contact met de jongere op. Indien het gewenst of noodzakelijk is om contact te zoeken met ouders, school of eventuele hulpverlening, doen we dit nooit zonder dat de jongere het weet. Voor advisering aan school en de gemeente op het gebied van gezonde leefstijl voor jongeren worden de gegevens geanonimiseerd.

Privacyverklaring

Contact
U kunt telefonisch of per email contact met ons opnemen:
Telefoon: 0800- 2854070
Email: jgzcjgVOteam@denhaag.nl