Home Uncategorized Informatie voor leerkrachten

0 2283

Download factsheet

 

CJG Den Haag biedt jongeren in Den Haag een JongerenConsult aan. Dit consult is een check up voor leerlingen op het Voortgezet Onderwijs en gaat over hoe het écht met jongeren gaat. Over gewicht, alcohol, liefde, seks en andere zaken die jongeren bezighouden.

Het JongerenConsult bestaat uit het invullen van een digitale vragenlijst door uw leerlingen en mogelijk een persoonlijk gesprek met de schoolverpleegkundige of -arts naar aanleiding van de antwoorden die zij hebben gegeven.

Het JongerenConsult wordt uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hierin wordt samengewerkt met GGD Haaglanden.

Hoe werkt het JongerenConsult?
Na een korte film over het JongerenConsult vullen alle leerlingen tijdens een lesuur op school een digitale vragenlijst over gezondheid, welzijn en leefstijl in. Hiervoor ontvangen leerlingen een persoonlijke inlogcode.

Door het eerlijk invullen van de vragen­lijst zien de leerlingen online een persoonlijk gezondheidsprofiel. Aan de hand van dit profiel ontvangen de leerlingen een advies op maat over de onderwerpen die in de vragenlijst aan bod zijn gekomen, zoals voeding, roken, alcohol, seks en bewegen. De leerlingen worden ook verwezen naar betrouwbare en informatieve internet­sites. Het advies is strikt ­persoonlijk en vertrouwelijk.

Wegen en meten
Wegen en meten kan onderdeel zijn van het JongerenConsult. Dit doen we alleen als de jongere dit wil.

Het gesprek
Leerlingen krijgen de mogelijkheid om zelf een gesprek met JGZ aan te vragen. Ook kan het zijn dat JGZ op basis van de uitkomsten van de vragenlijsten het initiatief neemt om leerlingen uit te nodigen voor een gesprek.

Gezondheidsinformatie voor uw school
De gegevens van de vragenlijsten worden geanonimiseerd en gebruikt om de school te adviseren over de gezondheidssituatie van de klas.

Wat moet worden geregeld
Voor de uitvoering van het JongerenConsult zullen in overleg een aantal praktische zaken geregeld moeten worden:

  • Afspraken over de introductie van het JongerenConsult;
  • Mogelijkheid van verzenden email naar ouders door school;
  • Mogelijkheid om de vragenlijst online in te vullen;
  • Terugkoppeling van resultaten op klasniveau;
  • Mogelijkheid van focusgroepen met leerlingen;
  • Spreekuur dat volgt op de vragenlijst.

Over de organisatie hiervan maakt de Jeugdgezondheidszorg met de school afspraken.

Contact
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van CJG Den Haag helpt jongeren om gezond op te groeien en te leven. De CJG’s zijn verspreid over de hele stad.

Adres & contact
Hoofdvestiging
Jeugdgezondheidszorg
De Carpentierstraat 54,
2595 HL Den Haag
Telefoon: 0800 28 54 070

Postadres:
Postbus 12652
2500 DP Den Haag
Website: www.cjgdenhaag.nl
E-mail: jgzcjgVOteam@denhaag.nl

 

Download factsheet